CheckGrenadeLaunch( <barrel offset> )


AI
Alleen SP

Samenvatting:

Kijkt of een actor een granaat kan afvuren naar een positie. Zo niet, is het resultaat "undefined", anders is het resultaat de botssnelheidsvector.Voer dit uit op:

<actor> An actorVoorbeeld:

throwvel = self CheckGrenadeLaunch( offset );Benodigde argumenten:

  • 1 : <barrel offset> (vector) Waar de "grenade launcher barrel" ongeveer is.