SetAnimKnobLimited( <animation>, <weight>, <time>, <rate> )


Animation
Alleen SP

Samenvatting:

Zie "SetAnim."Voer dit uit op:

<entity>Voorbeeld:

self SetAnimKnobLimited( %precombatrun1, 1, 0.1, 1 );Benodigde argumenten:

  • 1 : <animation> De animatie of " animtree node" om te veranderen.


Optionele argumenten:

  • 1 : <weight> "Goal weight" van deze animatie. Default is 1.0.
  • 2 : <time> Tijd van de verandering van de "weight" in seconden. Default is 0.2.
  • 3 : <rate> De afspeelsnelheid van de animatie. Default is 1.0.