GetWeaponAmmoStock( <weapon name> )


Player

Samenvatting:

Geeft je het aantal ammo dat de speler over heeft voor een wapen.Voer dit uit op:

Een spelerVoorbeeld:

 clipCount = level.player GetWeaponAmmoStock( "m4_grenadier" );Benodigde argumenten:

  • 1 : <weapon name>: (string) Het wapen