ShellShock( <shellshockname>, <duration>, overrideCheat )


Player

Samenvatting:

Start de shellshock sequence voor een speler. De shellshock moet precached zijn, anders zal het script erroren.Voer dit uit op:

Een speler.Voorbeeld:

self ShellShock( "death", 5 );Benodigde argumenten:

  • 1 : <shellshockname> De naam van de shellshock
  • 2 : <duration> Hoe lang deze duurt in seconden, moet tussen 0 en 60 zijn.


Optionele argumenten:

  • 1 : <overrideCheat> Bepaalde speler cheats kunnen deze functie uitschakelen. maak hiervan "true" om dit toch te forceren.