Scr_TableLookupIString( <filename>, <search column num>, <search value>, <return value column num> )


Precache

Samenvatting:

Zoek een bepaalde rij op in een tabel en selecteer een bepaalde kolom van die rij in een Istring.Voorbeeld:

TableLookupIString( "mp/statstable.csv", 0, "INDEX_KILLS", 1 );Benodigde argumenten:

  • 1 : <filename> De tabel om in te kijken.
  • 2 : <search column num> Het kolom nummer van de tabel om door te zoeken.
  • 3 : <search value> De waarde om te gebruiken wanneer je naar <search column num> zoekt.
  • 4 : <return value column num> De waarde van het kolom nummer om als resultaat te geven na dat we de juiste rij hebben gevonden.