KiLL3R

BulletTrace( <start>, <end>, <hit characters>, <ignore entity> )


Trace

Samenvatting:

Laat je toe om d.m.v. een script een punt trace te doen met MASK_SHOT. Geeft je de positie waar het schot stopt, welke entity het raakt, surface normal en surfacetype.Voorbeeld:

playfxunderme()
{
	trace = bulletTrace(self.origin + (0,0,10), self.origin + (0,0,-1000), false, undefined);
	playfx(level.fx_bomb,trace["position"],trace["normal"]);
}Benodigde argumenten:

  • 1 : <start> Het startpunt van de kogel.
  • 2 : <end> Het eindpunt van de kogel
  • 3 : <hit characters> Wanneer "true" zullen traces spelers raken, anders niet.
  • 4 : <ignore entity> Een entity om te negeren. (trace raakt dit niet) Gewoonlijk de bron van de trace.

 

**Extra uitleg.
Bullettraces worden meestal gebruikt om de positie van iets te bepalen. Bijvoorbeeld je spawned een ton in de lucht, je doet een bullettrace naar beneden (ton.origin - (0,0,1000)) en trace["position"] zal de plaats aangeven waar deze kogel insloeg, waarschijnlijk op de grond dus. Daarna verplaats je deze ton naar die positie (trace["position"]). Als de kogel niets raakt zal het eindpunt (ton.origin - (0,0,1000)) zijn.

trace["position"] veranderd natuurlijk, als je doet: "derpderp = bullettrace(...)" is het resultaat "derpderp["position"]"