IsDefined( <object> )


Variables

Samenvatting:

Kijk of deze entity / variabel een string is.Voorbeeld:

if ( isstring ( gun_owner )) ... Benodigde argumenten:

  • 1 : <variable> Het variabel om te checken.